. Achtergrondinformatie

Sinds 1986      elite@elite-research.org (+31)(0)413-269482
.
.
De adressenbestanden van miljonairs van Elite Mail worden doorlopend samengesteld op basis van sociaal-economische profielen. Hierdoor wordt met een grote mate van zekerheid vastgesteld of iemand miljonair is. We kunnen ongeveer tweederde van de miljonairs individueel traceren. De rest van de miljonairs en andere rijken treft men grotendeels aan in het adressenbestand van vermogenden.
Wij houden bij welke producten en diensten niet interessant gevonden worden door miljonairs.

Met NETWORKING kunnen wij u van nog meer van dienst zijn bij de benadering van deze doelgroep.
Voor gedetailleerde profielen van multimiljonairs en topmanagers zie onder de kop TOPMANAGEMENT” en “Dossiers / Onderzoek”.

Miljonairs / multimiljonairs
Privé-adressen van de belangrijkste eigenaren of vertegenwoordigers van (familie)kapitalen van meerdere miljoenen euro’s. In dit adressenbestand zit de helft van de Quote-500 en daarnaast honderden vertegenwoordigers van oud familiekapitaal.

Miljonairs / topmanagers
Privé-adressen van de (oud-) bestuurders en commissarissen van de 2500 grootste ondernemingen van Nederland, gemeten naar Eigen Vermogen. Deze zijn overigens niet allemaal miljonair, maar wel belangrijke opinionleaders en vermogend.

Miljonairs / ondernemers
Dit adressenbestand wordt samengesteld aan de hand van de onderliggende financiële bedrijfsgegevens over een periode van 10 jaar. Het zijn overigens ook privé-adressen van de eigenaren van de holdings, die niet (meer) direct bij de bedrijfsvoering zijn betrokken.

Miljonairs / professionals
Privé-adressen van de (oud-) beoefenaren van beroepen en functies met een inkomen van meer dan € 150.000 per jaar over een termijn van 10 jaar. Deze beroepsbeoefenaren zijn met een hoge mate van zekerheid miljonair.

Miljonairs / erfgenamen
Bij overlijden van miljonairs worden de erfgenamen getraceerd. De waarschijnlijkheid dat deze miljonair zijn is geringer dan bij de andere bestanden van miljonairs. De rest van de erfgenamen treft men grotendeels aan in het onderstaande bestand van huizen en vermogenden.

Miljonairs / huizen
De bewoners/eigenaars van huizen met een vraagprijs van € 750.000 of hoger, zijn ook met een hoge waarschijnlijkheid miljonair. De NAWT’s komen soms uit de telefoongids, zodat wij soms (nog) geen sexecode hebben.

Vermogenden / postcodesegmentatie
In dure buurten met veel van onze miljonairs wonen veel vermogenden en de resterende miljonairs. Aan de hand van de adressenbestanden van miljonairs selecteren wij daarom de meest voorkomende postcodes en daarmee de villawijken. Het bestand van vermogenden is zodoende gebaseerd op ruim 3000 postcodegebieden met gemiddeld 17% miljonairs per 31 huishoudens. De NAWT’s komen komen uit de telefoongids en er is dus geen sexecode.

Up-to-date
De adressenbestanden van Elite Mail worden behalve geautomatiseerd continu handmatig gecontroleerd. Bovendien ontvangt de gebruiker voor ieder foutief adres tweemaal de aankoopprijs terug. Het percentage onbesteld geretourneerde mailstukken ligt gemiddeld onder de 1%. De personen die in onze adressenbestanden zijn opgenomen, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Iedereen die te kennen geeft niet in onze adressen bestanden te willen voorkomen, wordt verwijderd.
Vermogenden zijn veelvuldig ouderen, waarbij meer sterfgevallen voorkomen en weduwen vaker onder de naam van de gestorven echtgenoot in het telefoonboek blijven staan.

Tips
Bedenk dat veel miljonairs niet voldoen aan het algemene beeld met dure huizen, auto’s en boten.

De miljonairs uitnodigen voor bijeenkomsten samen met uw bestaande klanten als ambassadeur werkt erg goed.

Het valt aan te raden om de uitnodigingen en aanbiedingen overdraagbaar te maken. Als de aangeschreven miljonair zelf niet geïnteresseerd is, kent hij vast wel anderen in zijn omgeving, die hij er blij mee kan maken.

Wij geven u gaarne nadere informatie !